Giấy in báo – Sử Dụng ngành may

Định lượng: 48.8g
Khổ giấy: 1600mm, 1850mm