Giấy ngành thực phẩm

25,000

Giấy ngành thực phẩm

Giấy MG trắng định lượng từ 30gsm đên 70gsm
Giấy MG nâu định lượng 40 gsm
Giấy MG trắng dùng làm ống hút, định lượng từ 60gsm đến 120gsm
Giấy chống thấm dầu định lượng 30gsm; Grease Kit 3
Giấy sack kraft nâu định lượng 50gsm dùng trong làm túi bánh mì
Khay giấy đựng sản phẩm