The Clover turning to Five

Thời gian:

Năm ngoái quên ước nên mất 1/2 đội hình. Năm nay đã ước, hy vọng giữ nguyên đội hình và thêm thành viên mới

Chúc cả nhà sức khoẻ