Hôm nay The Clover chuyển sang giao diện mới, nhà mới ^.^~

Thời gian:

Năm 2020 khá là đặc biệt với Clover, vì tụi mình chẳng may lại bị cúm, thế nên mọi hoạt động của cả nước lại bị chậm, làm cho Clover cũng chậm theo. Nhưng thay vì ở nằm không chờ qua dịch thì tụi mình lại chuyển sang nhà mới. Nhà mới mua, sơn mới, giao diện mới.

Lời đầu tiên là cảm ơn các bạn bên team Gemisoft đã thiết kế và xây dựng nhà mới cho tụi mình. Lời tiếp theo là cảm ơn các bạn trong team Clover đã hăng say viết bài, từ đó mọi người hiểu hơn về chính bản thân mình.

Nhà mới rồi, nên mọi thứ thật tươi mới, an cư rồi thì lạc nghiệp. Chúc chính bản thân chúng ta cùng thịnh vượng và trường tồn trên mảnh đất này