Hôm nay The Clover chuyển sang giao diện mới, nhà mới ^.^~

Năm 2020 khá là đặc biệt với Clover, vì tụi mình chẳng may lại bị cúm, thế nên mọi hoạt động của cả nước lại bị chậm, làm cho Clover cũng chậm theo. Nhưng thay vì ở nằm không chờ...